Zarząd

Adrian
Jaworski

Sekretarz

Jordan
Bach

Skarbnik

Dariusz
Ślusarczyk

Członek Zarządu

Piotr
Prokopiuk

Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna: